Kalender

Sep
3
Mo
Ausschuss für Stadtplanung, Infrastruktur und Umwelt
Sep 3 um 17:30 – 18:30

Link zur Tagesordnung: https://enger.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZQy0QpwUoe_PLWoJ19twh88

Sep
4
Di
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport
Sep 4 um 17:30 – 18:30

Link zur Tagesordnung: https://enger.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZdLxFz1ip7JUlcy9hMAd-tc

Ratsfraktion Enger @ Rathaus Enger Bahnhofstraße 44 32130 Enger
Sep 4 um 19:30 – 21:30
Sep
6
Do
Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Soziales
Sep 6 um 17:30 – 18:30

Link zur Tagesordnung: https://enger.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZSf-XnPNeyeiLWUGJw5k4RY

Sep
10
Mo
Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss
Sep 10 um 17:30 – 18:30

Link zur Tagesordnung: https://enger.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZbM-lMXwAXon7KlQRiuJD4c

Sep
11
Di
Betriebsausschuss WBSE
Sep 11 um 17:30 – 18:30

Link zur Tagesordnung: https://enger.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZXExmOkBYplJZz0owrBXxRE

Ratsfraktion Enger @ Rathaus Enger Bahnhofstraße 44 32130 Enger
Sep 11 um 19:30 – 21:30
Sep
17
Mo
Rat
Sep 17 um 17:30 – 18:30

Link zur Tagesordnung: https://enger.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZdrfU-7dEtbjnDjequfZqlA

Okt
9
Di
Sitzung Stadtverband
Okt 9 um 19:30 – 21:30
Okt
29
Mo
Ausschuss für Stadtplanung, Infrastruktur und Umwelt
Okt 29 um 17:30 – 18:30

Link zur Tagesordnung: https://enger.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZY4_dj7x38gyC1RhYMotK_k