Kalender

Mai
6
Mo
Ausschuss für Stadtplanung, Infrastruktur und Umwelt
Mai 6 um 17:30 – 19:00

Link zur Tagesordnung: https://enger.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZU8g0rBbSyI24SJytobLyaI

Mai
7
Di
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport
Mai 7 um 17:30 – 19:00

Link zur Tagesordnung: https://enger.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZYDmB_xeC1QocDTeupYBM6k

Mai
9
Do
Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Soziales
Mai 9 um 17:30 – 19:00

Link zur Tagesordnung: https://enger.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZQsy8r2kEs8ltJCaSjFjmhA

Mai
13
Mo
Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss
Mai 13 um 17:30 – 19:00

Link zur Tagesordnung: https://enger.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZTRqllKFOZ-iNoOsnmSJ0C4

Mai
14
Di
Betriebsausschuss WBSE
Mai 14 um 17:30 – 19:00

Link zur Tagesordnung: https://enger.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZZOv8ddRq1wM1ldnuiFT-Go

Mai
20
Mo
Rat
Mai 20 um 17:30 – 19:00

Link zur Tagesordnung: https://enger.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZTXAIL8AMq5JJIL_YKD6Owk

Jun
11
Di
Betriebsausschuss WBSE
Jun 11 um 17:30 – 19:00

Link zur Tagesordnung: https://enger.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZajCmRcdVFr4xbLfQCxtbVI

Jun
25
Di
Ausschuss für Stadtplanung, Infrastruktur und Umwelt
Jun 25 um 17:30 – 19:00

Link zur Tagesordnung: https://enger.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZd7q–nQrVywqm7-rr_dXTE

Jun
26
Mi
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport
Jun 26 um 17:30 – 19:00

Link zur Tagesordnung: https://enger.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZeIwsrN5j2thc30-zQ8fv-Q

Jun
27
Do
Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Soziales
Jun 27 um 17:30 – 19:00

Link zur Tagesordnung: https://enger.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZSTzPWFsesRMtSTlAUDP-i8