Kalender

Jun
11
Di
Betriebsausschuss WBSE
Jun 11 um 17:30 – 19:00

Link zur Tagesordnung: https://enger.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZajCmRcdVFr4xbLfQCxtbVI

Jun
25
Di
Ausschuss für Stadtplanung, Infrastruktur und Umwelt
Jun 25 um 17:30 – 19:00

Link zur Tagesordnung: https://enger.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZd7q–nQrVywqm7-rr_dXTE

Jun
26
Mi
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport
Jun 26 um 17:30 – 19:00

Link zur Tagesordnung: https://enger.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZeIwsrN5j2thc30-zQ8fv-Q

Jun
27
Do
Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Soziales
Jun 27 um 17:30 – 19:00

Link zur Tagesordnung: https://enger.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZSTzPWFsesRMtSTlAUDP-i8

Jul
2
Di
Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss
Jul 2 um 17:30 – 19:00

Link zur Tagesordnung: https://enger.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZeVPLpICHjPGHRh3kIXQFnE

Jul
4
Do
Betriebsausschuss WBSE
Jul 4 um 17:30 – 19:00

Link zur Tagesordnung: https://enger.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZXOmLdAcWHNIb01t7FDlcmI

Jul
9
Di
Rat
Jul 9 um 17:30 – 19:00

Link zur Tagesordnung: https://enger.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZcOXzYnpMUBc-n_3Gd4T8_M

Sep
5
Do
Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Soziales
Sep 5 um 17:30 – 19:00

Link zur Tagesordnung: https://enger.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZSR1921cIJ1DWWiCVRPyRqc

Sep
9
Mo
Ausschuss für Stadtplanung, Infrastruktur und Umwelt
Sep 9 um 17:30 – 19:00

Link zur Tagesordnung: https://enger.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZV889roZ_7DG1_MaydcIkSA

Sep
10
Di
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport
Sep 10 um 17:30 – 19:00

Link zur Tagesordnung: https://enger.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZQksP7CDjCtKz1xuzfNJNcs